Hobro Open

Aflyst grundet for få tilmeldte par

Hobro Open, indbydelse

 

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 20. september 2021 kl. 18.30. Dagorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 13. september.

Opmærksomheden henledes på at der mangler flere medlemmer til bestyrelsen.

Indkommet forslag: 

Det forslås at følgende afsnit i  paragraf 7 i vedtægterne slettes.

Bestyrelsesmedlemmer der har fungeret i 8 år kan først genvælges 1 år efter deres fratræden.”

Begrundelse:

I en tid, hvor det er vanskeligt at få nye medlemmer til at deltage i bestyrelsesarbejdet, bør alle, der er interesseret i at gøre et frivilligt arbejde kunne være medlem i en bestyrelse, selv om de har siddet der i 8 år. Det er  generalforsamlingen, der vælger bestyrelsen og alle medlemmer bør være valgbare.

Forslagsstiller: Ole Jørgensen

Kortblanding

Kortblandingsskema er opdateret. Vi kunne godt bruge et par mere til at blande kort da vi har mistet det ene af de tre vi havde.
Kortblandemaskinerne er testet og klar til brug.

Forplejning og startlister

Angående kaffe med brød vender  vi tilbage til tiden før corona, dvs. man skal ikke længere selv medbringe kaffe og brød.

Startlister til første spilledag kommer først i weekenden da vi stadig håber på 1-2 par mere én eller begge dage.

Tilmelding til ny sæson

Der er nu lukket for tilmelding til den kommende sæson, MEN der er stadig enkelte muligheder for eftertilmelding:

Mandag: 2 par; onsdag: 1-2- par. Kontakt Keld på klj@mail.tele.dk eller 98 54 82 39

Sæson 2021-22

Den nye sæson starter mandag d. 6. september kl. 19.00 og onsdag d. 8. september kl. 13.00.

Tilmelding her på siden eller til Keld på klj@mail.tele.dk. Tilmeldingsfrist for begge dage er 23. august

Alle indbetalinger fra sidste sæson – med undtagelse af kontingent til DBf – vil blive modregnet. Medlemmer der ikke fortsætter kan få det resterende beløb refunderet ved henvendelse til kassereren med oplysning om kontonummer.

Velkommen til 2021

Alle aktiviteter i 1. halvår 2021 er aflyst.

Bestyrelsen holder sit næste møde når alle dens medlemmer er blevet vaccineret, hvorefter der vil komme oplysninger omkring næste sæson, kontingent m.m.


Skal vi spille bridge i 2021 – ja, selvfølgelig skal vi det, men hvornår ?

Januar – Februar: Nej ! Forsamlingsbegrænsningen er d.d. på 5 personer – måske bliver det hævet til 10 personer. Der er stadig kun2 ½ bord – ikke så sjovt !

Marts: Ikke umuligt, men heller ikke særlig sandsynligt !

Nej !!   Med forlængelsen af de nuværende restriktioner til udgangen af februar er det urealistisk at tro at der vil blive åbnet op i et omfang der muliggør at spille bridge i klubben.

April: MÅSKE kan vi lave en enkelt (frivillig) turnering, så vi kan hilse på hinanden inden sommerpausen.

Måske skal vi vente på vaccinen ?

Bestyrelsen følger naturligvis situationen og giver besked hvis noget ændrer sig så vi kan komme til at spille kort.

Ang. kontingent: Vi har jo ikke rigtig brugt noget af kontingentet til klubben ( + betalingen for “husleje”) – det vil der naturligvis blive kompenseret for, men præcist hvordan må I lige vente med at erfare.

Pas godt på jer selv – vi har brug for jer alle sammen

pbv

Keld

Forsamlingsforbuddet er nu på 10 personerog der  er krav om mundbind på alle offentlige steder.

Derfor er AL BRIDGE I KLUBBEN AFLYST RESTEN AF 2020

SIDSTE NYT: Der spilles IKKE i uge 43-44-45

Flere oplysninger – herunder en afstemning om genoptagelse af spillet – er udsendt til alle vi har en (korrekt) mail adresse på. Har du ikke modtaget en mail kan den rekvireres hér: klj@mail.tele.dk (evt. 98 54 82 39)

Corona: Vi holder lukket indtil efter efterårsferien

Vi kan ikke overholde reglerne da det vil kræve at vi alle vender snuden den samme vej. Umuligt i Bridge.
Så vi ser lige tiden an til efter efterårsferien.

HOLD ØJE MED HJEMMESIDEN

Skal vi spille i uge 43 ?   Bestyrelsen holdet møde fredag d. 16/10 – meddelelse her på siden og i jeres mailboks lørdag.

 

Den første af vores to årlige åbne sølvturneringer  – Hobro Open d. 25/10 – er aflyst

 

Corona: Vi lukker i to uger

Med henvisning til de høje smittetal og da vi gerne vil beholde vores medlemmer har bestyrelsen valgt at aflyse foreløbigt 4 spilledage:

  • Mandag den 21. September
  • Onsdag den 23. September
  • Mandag den 28. September
  • Onsdag den 30. September

Vi følger naturligvis udviklingen i de næste to uger og så må vi jo se hvad fremtiden bringer.
Hold øje med hjemmesiden – og så håber vi at ses igen i oktober.

Bestyrelsen

EFTERÅR 2020: SPILLERE SKAL SELV MEDBRINGE KAFFE / THE + HVAD DERTIL KRÆVES

Sæson 2020-21 starter mandag d. 7/9 kl. 19.00 og onsdag d. 9/9 kl. 13.00.

Tilmeldingsfrist er d. 31. august.

Bestyrelsen har besluttet en række forholdsregler mht. Corona-forebyggelse. Disse SKAL følges af alle.

Der er udsendt mail til alle medlemmer herom. Har du ike modtaget en mail kan reglerne ses under nyheder til venstre her på siden eller her: Corona-regler

 Generalforsamling afholdes mandag d. 28. september kl. 18.30. Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Velkommen til Hobro Bridgeklubs hjemmeside

Rettelser, korrektioner m.m.: Se nyhedsboks i venstre side.

 

Al bridge aflyst frem til september

Klubbens bestyrelse har besluttet at der ikke afvikles aktiviteter

før sæsonstart i september

Der er udsendt mail til alle medlemmer

Har du ikke modtaget den kan det ses her Corona og klubben

 

 Logo Jutlander Bank + fond