På denne side vil der blive bragt materiale brugt i forbindelse med begynderundervisning (Nordisk Standard, Spil Bridge 1) og Undervisning for Let Øvede.

 

Begynderundervisning


Materialet er fra undervisning efterår 2011, hvis ikke andet er anført; i tilfældig rækkefølge.

 

Point og pointkrav   2013

Åbning 1 i farve støtte til makkers farve   2013

Udspil    2013

Kald og afvisning   2013

Åbning 1 i farve og de fortsatte meldinger   2013

Blackwood   2013

Gerber

Indmeldinger    2013

Oplysnings-dobling

Spilleteknik for spilfører    2013

Spærreåbninger    2013

Tillæg 1

Tillæg 2

Ut-hånd med 12-14 eller 18-19    2013

 

Åbning 1 UT    2013

Åbning 2 kl    2013

Åbninger, oversigt    2013

Åbning 2 UT     2013
Let ØvedeHerunder findes emner der har været berørt indenfor det sidste års tid. Siden vil udbygges efterhånden som nye emner bliver berørt. Ønsker kan også fremsættes.4. farve

Overmelding i modpartens farve

Åbning 2 ru-hj-sp