Mange situationer opfattes af en del spillere ikke som omfattet af regler og love i Bridge – det er de !


Etikette kan også kaldes God Opførsel. Se mere: Etikette ved Bridgebordet

(det er faktisk også omfattet af såvel regler som love)


Etik er handlinger o. lign. der er en mere direkte overtrædelse af love og regler. Se mere: Etik i Bridge

 

Det kan være svært at afgøre om en ting hører ind under etik eller etikette. Finder du ikke hvad du søger på den ene side så prøv den anden.