Siderne med resultater, mesterpoint, broncepoint, rangliste og handicaptal indeholder måske flere informationer end du ved:


Resultater

Kommer du mod forventning ikke ind på resultatsiden, men f.eks. en startliste kan du klikke på det lille kryds på blå baggrund.

Når du står på en side med en resultatliste kan de se en oversigt over dine egne (eller andres) resultater i de enkelte spil: Klik på jeres parnummer.

Når du står på denne liste kan de klikke på et spilnr., hvorefter du kommer til en oversigt over alle resultater for hvert enkelt spil samt en kortfordeling.

Klikker du på et navn på resultatlisten fremkommer en oversigt over udviklingen i den enkelte spillers handicaptal.


Mesterpoint

Mesterpoointlisten er en oversigt over alle de MP (bronce, sølv eller guld) hvert af klubbens medlemmer har optjent al den tid de har spillet. Klikker du på et navn vil du se en oversigt over hvornår og i hvilke turneringer disse point er optjent.


Broncepoint

Disse lister indeholder en sammentælling af de broncepoint du har tjent i klubben i den igangværende sæson. Der er en liste for hver spilledag samt en for klubben som helhed. Listen nulstilles hver 1. september.


Rangliste

Ranglisten er ét forsøg på at rangordne klubbens spillere efter nuværende styrke. Listen indeholder dels en sammentælling af mesterpoint optjent gennem de sidste 3 år, dels en samlet vægtning af disse (jo ældre de er jo mindre tæller de med i det samlede ranglistetal til venstre).


Handicaptal

Dette er et nyt forsøg på at rangliste medlemmerne efter styrke. Tallet er et udtryk for hvor godt man klarer sig i forhold til egne evner og modstandernes styrke. Klikker du på et navn vil der fremkomme en liste over udviklingen i handicaptallet over tid. Hver gang man spiller en turnering (klubaften eller på anden vis) har det indflydelse på ens handicaptal. Da handicaptallet  fra start er anslået ud fra spillerens beholdning af MP og præstationer de sidste tre år, vil der i begyndelsen være en del forholdsvis store bevægelser op og ned.

Når du ser på resultatlisten så husk at minus = forbedring.

Går du ind på siden “Handicaptal” ser du dit handicaptal i forhold til andre i klubben.  Klikker du på dit eget navn vil du se en oversigt over hvordan og hvornår dit tal er gået op eller ned.

 

Læs mere om handicaptal: Hvad er handicap i Bridge ?