Finer du ikke hvad du søger nedenfor, så prøv i stedet:
 
Om nogle af bridgelovene (link til side med gennemgang af udvalgte lovparagraffer)Værd at vide om bridgelovene

af Jesper Dybdal og Jens Brix ChristiansenDenne artikel er en kopi af en folder udgivet af Danmarks Bridgeforbund. 3. udgave december 2007.


Indhold

Overstregning = forældet

Turneringslederen tilkaldes

Når der bliver gjort opmærksom på en uregelmæssighed, bør  turneringslederen (TL) straks tilkaldes. Lad aldrig være med at kalde på TL, fordi du tror, at du selv eller en anden ved bordet kender fx reglerne om kulørsvigt godt nok – kun TL må afgøre den slags.

Under spillet må den blinde ikke gøre opmærksom på en uregelmæssighed, og han må kun tilkalde TL, hvis en anden spiller allerede har gjort opmærksom på uregelmæssigheden. Så snart spillet er forbi, må den blinde gøre opmærksom på uregelmæssigheder og tilkalde TL. De tre andre spillere må når som helst gøre opmærksom på uregelmæssigheder og tilkalde TL.

Når modstanderne tilkalder TL, skal du aldrig opfatte det som en fornærmelse eller en anklage om, at du har gjort noget mistænkeligt – modstanderne vil bare sikre sig, at spillets regler bliver fulgt.

Ikke flere spar?

En spiller ved bordet lægger en hjerter til et sparstik. Må du spørge, om han ikke har flere spar?

Huskereglen er nem: Ja, man må godt spørge, men den blinde må kun spørge spilfører.

Spilfører må altså spørge en modspiller; modspillere må spørge spilfører og hinanden; den blinde må spørge spilfører, men ikke en modspiller.

Har den blinde fx overtrådt reglerne ved på eget initiativ at se en modspillers hånd, må han dog ikke spørge spilfører.

Makker vendte sit kort forkert

Hvis makker (eller en modstander) netop har vendt sit kort forkert (som om et tabt stik var vundet eller omvendt), må du (som modstander eller den blinde) godt gøre opmærksom på det, men kun indtil der er spillet ud til næste stik – derefter skal du tie stille om det, indtil spillet er forbi. Spilfører må når som helst bede den blinde (eller en modspiller) om at rette et forkert vendt kort – men han har absolut ingen pligt til det.

Må jeg se sidste stik?

Ja, men kun hvis du ikke har vendt dit eget kort endnu (og hverken du eller makker har spillet ud eller til det følgende stik).

Derimod må du altid gerne kigge på dit eget kort (uden at vise det), så længe der ikke er spillet ud til næste stik.

Hold fingrene fra de andres kort!

Medmindre TL giver sin tilladelse, må en spiller kun røre ved sine egne kort (bortset fra at spilfører også må spille den blindes kort). Det er dog i orden, hvis en modspiller er venlig og spiller til fra bordet, mens den blinde er på toilettet
– men tag aldrig en anden spillers kort op af mappen, og læg aldrig en anden spillers kort på plads i mappen.

Min forklaring var forkert

Hvis du opdager, at du har forklaret din makkers melding forkert, så sig det straks til modstanderne og kald på TL.

Makkers forklaring var forkert

Du må ikke rette makkers forkerte forklaring straks. Hvis du bliver spilfører eller blind, skal du rette forklaringen lige inden åbningsudspillet; hvis du bliver modspiller, skal du rette forklaringen efter spillet. Du skal også rette makkers forklaring, når den har afsløret for dig, at I i praksis ikke er enige om meldingens betydning. Desuden bør TL tilkaldes – medmindre det er helt klart, at den forkerte forklaring ikke har gjort nogen forskel for dine modstanderes meldinger eller spil.

Jeg har hørt noget om et spil

Hvis du fx tilfældigt har hørt en diskussion om et spil, som du er ved at spille eller ikke har spillet endnu, skal du straks tilkalde TL og fortælle ham det – men pas på, at du ikke kommer til at fortælle noget om spillet til de andre spillere ved dit bord.

Jeg ved noget om makkers hånd

Hvis du kan slutte noget om makkers hånd eller om hans opfattelse af din hånd eller dine meldinger, fordi han tænkte længe, så ked ud af det, ikke alertede din melding, svarede overraskende på et spørgsmål om din melding eller lignende, skal du omhyggeligt undlade at udnytte disse såkaldte “ubeføjede oplysninger”.

Hvis du skal vælge mellem flere mulige handlinger, hvoraf én kunne være antydet af ubeføjede oplysninger, skal du vælge en anden – medmindre den antydede handling er det helt oplagte valg også uden ubeføjede oplysninger.

Hvis du vurderer, at du måske har tabt point, ved at en modstander har overtrådt denne regel, så kald på TL efter spillet.

Må jeg få gentaget meldeforløbet?

Ja, hvis du er i tur og endnu ikke har spillet til det første stik. En modstander skal svare ved at gentage hele meldeforløbet – og du må ikke stoppe ham eller se ud, som om du keder dig, når han er kommet forbi den melding, der var interessant for dig. Hvis alle spillere husker at lade meldingerne ligge, indtil der er spillet ud, er der sjældent behov for gentagelser.

Hvad er kontrakten?

Selv når det er for sent at få meldeforløbet gentaget, har du stadig (når du er i tur) ret til at få at vide, hvad kontrakten er, og om – men ikke af hvem – den er doblet eller redoblet.

Jeg fik fat i det gale meldingskort

Har du meldt galt på grund af et fejlgreb (dvs. der er ikke tale om, at du har ombestemt dig), må du uden straf rette meldingen til det, du havde tænkt dig at melde. Det er dog kun tilladt, hvis du gør det (eller tilkalder TL), straks du opdager fejlen, og før makker har meldt. Hvis modstanderen til venstre har nået at melde inden rettelsen, skal du tilkalde TL, så han kan forklare, hvad der skal ske med modstanderens melding. Når det er for sent at rette meldingen straffrit, kan den ikke rettes.

Jeg har fortrudt min melding

Hvis du har meldt (dvs. meldingskortet er taget ud af kassen) og så ombestemmer dig, så er det for sent at ændre din melding. Hvis du alligevel prøver at ændre din melding, begår du et lovbrud, som TL skal håndtere.

Jeg har meldt utilstrækkeligt

Du er kommet til at melde 1 sp, men spilleren til højre havde meldt 1ut. Hvis din 1 sp var et fejlgreb – du havde hele tiden tænkt dig at melde noget andet, men greb galt – så må du rette den som beskrevet ovenfor under “Jeg fik fat i det gale meldingskort”. I alle andre situationer skal TL tilkaldes, når der er meldt utilstrækkeligt. Man må ikke bare rette til 2 sp, når man opdager, at der var åbnet 1ut foran – kald på TL, som vil forklare reglerne, herunder at den næste spiller har ret til at acceptere 1 sp-meldingen.

Hvad må den blinde?

Den blinde må altid tælle stikkene, spille kortene efter spilførers anvisning, og – når TL er blevet tilkaldt – udtale sig om, hvad der er foregået.

Derudover har den blinde nogle “betingede rettigheder”: Når spilfører ikke bekender, må han spørge “Ikke flere?”; han må forsøge at forhindre uregelmæssigheder fra spilførers side, før de er sket (“Du er på hånden!”, når spilfører åbner munden – men hvis spilfører allerede har nævnt et kort fra bordet, er det for sent, og så må den blinde ikke sige noget); og han må gøre opmærksom på uregelmæssigheder, når spillet er forbi (“Jeg tror, du svigtede kulør i stik 4”).

Den blinde må ikke se spilførers hånd eller på eget initiativ se billedsiden af en modspillers kort; hvis han gør det, er straffen, at han mister sine betingede rettigheder.

Den blinde må ikke gøre opmærksom på en uregelmæssighed, før spillet er forbi, eller på nogen måde deltage aktivt i eller kommentere spillets forløb.

Hvis en anden spiller allerede har gjort opmærksom på en uregelmæssighed, må den blinde dog godt tilkalde TL.

Hvad betyder den melding?

Man må spørge om betydningen af meldinger, når man er i tur, og når der lige er foretaget et fordækt åbningsudspil. Svaret gives af makkeren til den spiller, der afgav meldingen. Svaret skal indeholde en fuldstændig redegørelse for de aftaler, makkerparret har om meldingen – dette omfatter også implicitte aftaler, som man har ud fra sit almindelige kendskab til makker og erfaringer fra makkerskabet. Derimod skal man ikke fortælle, hvordan man vælger at fortolke en melding, som man ingen aftale har om.

Nogle eksempler på formuleringer, der kan være korrekte i situationer, hvor man ikke har en helt klar aftale at gøre rede for:

  • “Det har vi overhovedet ingen aftale om.”
  • “3 ru er København og viser mindst 5-5 i majorfarverne, men han glemmer det sommetider, så måske har han bare ruder.”
  • “Enten er det et cuebid, der viser første- eller andengangskontrol i ruder, eller også er det Trelde og spørger om ruderkontrol og esser; vi har desværre ikke aftalt, om det er det ene eller andet i denne situation.” (Når du et øjeblik efter selv skal melde, gætter du selvfølgelig på en af delene, men du hverken skal eller må fortælle modstanderne, hvad du gætter på – heller ikke hvis du selv har ru EK og derfor er næsten helt sikker på, at det er ment som Trelde.)
  • “Jeg har glemt, om vi spiller overføring efter 2ut; se på systemkortet, der står det rigtigt.” (Du må selvfølgelig ikke selv se på dit systemkort for at finde ud af det!)
  • “Jeg er substitut, og vi nåede ikke at aftale slemkonventioner, men jeg tror nok, hun plejer at spille Blackwood-Morrow, så 5 hj viser nok 2 esser ud af 5, hvor sp K er det femte.” (Og hvis din makker nu faktisk mente sin 5 hj-melding som 2 esser af 4, så har hun pligt til at melde videre, som om hun havde vist dét, selv om hun har hørt din forklaring og måske har sp K.)

Siden senest ændret 2007-12-01 .