På denne side findes de tilbud om undervisning klubben tilbyder nuværende og kommende medlemmer

 


Onsdag aften kl.19.00
 (Søndre Skole) tilbydes undervisning for “let øvede”. Alle klubbens medlemmer er velkommen.

Forår 2016 undervises følgende datoer:

11/1   25/1   8/2   22/2   8/3    22/3   med forbehold for ændringer der bringes på denne side

Der undervises efter ønsker fra deltagerne, eller efter underviserens valg, hvis ingen ønsker fremsættes. Ønsker modtages MEGET gerne.

Underviseren overvejer følgende emner:

Åbner og svarers 2. melding (kan gentages)

Svage åbninger (herunder med 5-farver i major)

UT-system, herunder overførselsmeldinger

Konkurrerende meldeforløb

Negative doblinger

Kald / afvisning

Spilleteknik

Hvis enkelte spil fra den aktuelle uge ønskes gennemgået kan ønsker fremsættes indtil onsdag kl. 17.30. Andre spil skal meddeles senest dagen før.

Kontaktperson: Keld Jensen, 98 54 82 39, klj@mail.tele.dk

Tilmelding ikke nødvendig.