På denne side findes de tilbud om undervisning klubben tilbyder nuværende og kommende medlemmer

Begyndere: Hvert efterår

Let øvede:
Onsdag aften kl.19.00
 (Søndre Skole) tilbydes undervisning for “let øvede”. Alle klubbens medlemmer er velkommen. Gratis, forhåndstilmelding ikke nødvendig.

Forår 2018 undervises følgende datoer:

10/1   24/1   7/2  (aflyst)  21/2   7/3    21/3   11/4  med forbehold for ændringer der bringes på denne side

Der undervises efter ønsker fra deltagerne, eller efter underviserens valg, hvis ingen ønsker fremsættes. Ønsker modtages MEGET gerne (klj@mail.tele.dk). Niveauet lægges efter de forventede deltagere

Underviseren overvejer følgende emner:

Åbner og svarers 2. melding (kan gentages)

Svage åbninger (herunder med 5-farver i major)

UT-system, herunder overførselsmeldinger

Konkurrerende meldeforløb

Negative doblinger

Kald / afvisning

Spilleteknik

Hvis enkelte spil fra den aktuelle uge ønskes gennemgået kan ønsker fremsættes indtil onsdag kl. 17.30. Andre spil skal meddeles senest dagen før.

Kontaktperson: Keld Jensen, 98 54 82 39, klj@mail.tele.dk

Tilmelding ikke nødvendig.