Spilledage: Hobro Bridgeklub tilbyder bridge 2 gange ugentlig i Biecentret, Nordvestvej 4:

Mandag aften kl. 19.00 – ca. 22.45.

Onsdag eftermiddag kl. 13.00 – ca. 16.45

Undervisning: Vi tilbyder hvert år undervisning for begyndere i efteråret.

Kontingent:

1 spilledag:   600 kr.

2 spilledage: 750 kr.

Er du primærmedlem i en anden klub under DBF reduceres beløbet med 260 kr.


Hertil kommer betaling for kaffe med tilbehør på p.t. 35 kr. per gang (kan ikke fravælges)

Bankkonto: 9070 – 3365638305 (Sparekassen Danmark)

CVR: 37692557